Ingri Reithaug - Styreleder

Djordje Borojevic - Styremedlem

Milan Borojevic - Styremedlem

Sevde Yapici - Styremedlem

Claire Brown - Styremedlem

Mustafa Mahnin - Styremedlem

Jarl Jespersen - Styremedlem

 

Aysun Erdogan - Daglig leder

Inge Kristiansen - Sportslig leder