Årsmøte tirsdag 28. mars

Innkalling til årsmøte 2017

CENTRUM TIGERS IDRETTSFORENING

TIRSDAG 28.MARS 2017

KL. 17.30

Vulkan Flerbrukshall

Vulkan 13

 

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til klubben senest to uker før årsmøtet, dvs. innen tirsdag 14.3.2017.

Fullstendig saksliste er tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet, dvs. tirsdag 21.3.2017.

For å ha stemmerett på årsmøtet må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 mnd., og ikke skylde klubben kontingent.

Forslag til årsmøte sendes klubbens postboksadresse:

Centrum Tigers Idrettsforening, Postboks 2086 Grünerløkka, 0505 Oslo,

eller på e-postadresse: post@centrumtigers.no,

eller leveres på kontoret i Vulkanhallen.

 

Saksliste fås ved henvendelse til klubbens kontor på tlf. 22 99 11 00 mellom kl. 12:00 – 16:00.

 

Med vennlig hilsen

styret