Suksess med rekruttering

Rekrutteringen har vært en stor suksess i år med over 100 besøkende. Vi har deltatt i flere Easybasket arrangementer, noe som har økt interessen til flere av barna som deltok. Her er de avbildet etter kampene i Engebråten hallen, hvor vi hadde påmeldt 2 lag. Hvert av lagene fikk tildelt medaljer og gleder seg allerede til neste sesong!